Întrebare: Câte zile se poate consuma agheasmă mare?

Răspuns: 8 zile, până la odovania praznicului botezului Domnului. Apoi se poate bea, cu binecuvântarea duhovnicului, în loc de Sfânta Împărtășanie, pentru cei care sunt opriți de la cuminecare.

Tipărire

Întrebare: Cum dobândim curățenia inimii?

Răspuns: Curățirea inimii se poate face prin acceptarea lui Dumnezeu in noi, prin spovedanie, prin dragoste către Dumnezeu și aproapele. Aceasta curățenie este o obținem ca efort al nostru completat de harul lui Dumnezeu. Asceza reprezintă lupta cu patimile și este calea spre purificare, ca purificați fiind Dumnezeu să ne poată umple de darurile Duhului Sfânt. Toate acestea sunt prezentate pe larg în cartea Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe a părintelui profesor Dumitru Stăniloae. O altă recomandare ar fi cartea Darul sacru al vieții scrisă de John Breck.

Tipărire

Întrebare: Cum să dobândim dreapta cugetare? Ajunge să cunoaștem toate legile lui Dumnezeu?

Răspuns: Cunoașterea singură nu ajunge. Mintea trebuie să ajungă să fie străbătută de harul Duhului Sfânt, cel care pe toate le desăvârșește. Putem să atingem această stare prin cercetare de sine, prin smerenie.

Tipărire

Întrebare: În ce caz sunt ostenelile exterioare fără folos?

Răspuns: În toată lucrarea noastră trebuie să existe o sinergie între eforturile noastre și harul lui Dumnezeu. În tot ceea ce facem trebuie să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Altfel putem cădea în mândrie sau misticism. Pentru a ne feri de înșelarea diavolului este bine să păstrăm o permanentă legătură cu duhovnicul. Însă chiar și zi de zi, Evanghelia ne îndeamnă să ne mărturisim unul altuia, nu în sensul de păcate, dar al grijilor și preocupărilor noastre cotidiene.

Tipărire

Întrebare: Ce ar trebui să îl sfătuim pe un bolnav de cancer în stare terminală care dorește să întrerupă tratamentul știind implicit că așa va muri mai repede?

Răspuns: Trebuie să respectăm libertatea omului, așa cum însuși Dumnezeu respectă libertatea omului. Este bine să îi oferim suport moral și încurajare.

Tipărire