Întrebare: De ce este nevoie ca omul să învie cu trupul la judecată? De ce folos îi mai poate fi omului trupul său pe cealaltă lume?

Răspuns: Faptele pe care omul le-a făcut în această lume le-a făcut în trup și în duh, de aceea trupul va învia împreună cu duhul pentru răsplata veșnică sau pentru chinul veșnic. Ca mărturie pentru aceasta avem cartea proorocului Iezehia, 37:1-14. De asemenea, însuși Iisus a înviat și cu trupul, așa precum a constatat Sfântul Apostol Toma punând mâna sa în coasta Domnului. Tocmai acesta este un argument împotriva ideii de reîncarnare. Sufletul nu poate merge în alt corp, pentru că este unit veșnic cu trupul său. Părintele Dumitru Stăniloae tratează această tematică în volumul 3 al "Dogmaticii", în capitolul "Parusie" și menționează că esența acestor trupuri, după înviere, noi nu o putem pe deplin înțelege.

Tipărire

Întrebare: De ce Iisus prevestește ucenicilor sfârșitul? Ce trebuie un creștin să facă știind semnele? (Marcu 13)

Răspuns: Răspunsul la această întrebare îl aflăm abia la finalul capitolului: Ni se spune să priveghem (Marcu 13:37). Iisus ne învață care sunt semnele, ca să ne întărească, să ne pregătească pentru venirea Lui. Fuga în munți reprezintă înălțarea spre cer, la fel precum îndemnul ca nimeni sa nu își ia ceva din casă semnifică renunțarea la cele materiale. Atunci când va veni sfârșitul, nimic din cele lumești nu ne va mai putea salva. Fuga iarna o putem interpreta ca un îndemn ca sufletul nostru să fie cald, aprins de dragoste către Dumnezeu. Despre femeile ce „poartă în pântece” și alăptează, putem interpreta că ele vor avea o responsabilitate dublă, pentru ele, dar și pentru copil. Nu avem o informație exactă cât va dura sfârșitul. Ce se spune la Marcu 13:20 „Și de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleși, pe care i-a ales, a scurtat acele zile” nu oferă o definiție clară, putând insemna oricât, de la zile și chiar până la mulți ani. Atenție! Versetul de la Marcu 13:32 nu ne spune cumva că Fiul, unul din Sfânta Treime, nu ar cunoaște momentul hotărât al sfârșitului. Desigur că Iisus Dumnezeu una este în ființă cu Tatăl și lucrează împreună cu Acesta și cu Duhul Sfânt. Numai Iisus omul nu cunoaște acest moment. La versetul 13:30, când Iisus afirmă că „Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea nu vor fi”, El nu se referă numai la neamul iudeilor, ci la întreg neamul omenesc, sfârșitul lumii fiind pentru oameni. Adică nu se va întâmpla să nu mai fie oameni pe acest pământ până când se va întampla aceasta.

Tipărire