Întrebare: Sfânta Treime exista de la început?

Răspuns: Da. Printre dovezile scripturistice se află citatul de la Facere 1:26 "a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră" și citatul de la Ioan 1:1 "La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul." Recomandăm citirea întregului capitol 1 al Evangheliei de la Ioan. De asemenea, în Simbolul Credinței afirmăm despre Fiul că "din Tatăl s-a născut înainte de toți vecii".

Tipărire

Întrebare: Îngerii răi se mai pot mântui?

Răspuns: Contrar unei învățături a lui Origen, nu există mântuire pentru diavoli. Apocatastaza, adică revenirea la starea inițială a toată făptura, despre care vorbește și sfântul Grigore de Nyssa, a fost combătută în cadrul Sinodului al V-lea ecumenic. Deși Sfântul Maxim Marturisitorul spune că și îngerii au suflet, diavolii nu se mai pot smeri. Ei nu mai pot alege între bine și rău. Ei au căzut prin voia lor proprie, pe când omul a fost amăgit.

Tipărire

Întrebare: Mântuirea este personală sau și pentru celălalt?

Răspuns: Creștinul trebuie să se îngrijească în primul rând de mântuirea personală. Abia apoi este în stare să mântuiască și pe aproapele său. Mântuire înseamnă vindecare în limba greacă. Precum un bolnav nu poate vindeca pe un alt bolnav, trebuie să avem grijă să ne vindecăm pe noi și apoi pe aproapele nostru. Nu este egoism să ne mântuim pe noi mai întâi, să fim mai puternici în credință, toate sub supravegherea duhovnicului.

Tipărire

Întrebare: Care este diferența între acatist și paraclis? Este paraclisul mai „puternic” decât acatistul?

Răspuns: Față de acatist, paraclisul are o formă mai complexă: conține canon, ectenie, etc. Paraclisul se săvârșește de obicei împreună cu Vecernia, în biserică. În orice caz, nu se poate afirma că paraclisul este mai „puternic” decât acatistul. Ambele rugăciuni, din chiar numele lor, se fac în picioare, cu luare aminte. A se reține că fiecare sfânt are câte un acatist.

Tipărire

Întrebare: Smerenia înseamnă prostie?

Răspuns: Smerenia nu înseamnă plecarea capului. Smerenia înseamnă să îl acceptăm pe Hristos în noi, să înțelegem că darurile pe care le avem sunt de la Dumnezeu. Așa cum povestește Părintele Necula, Părintele Teofil Pârâian de la Sâmbăta de Sus spune că smerenia înseamnă să știi unde îți este locul.

Tipărire