Taina Sfântului Maslu

Sfântul Maslu este Taina care, prin rugăciunile preoților și prin ungerea trupului cu untdelemn sfințit, împărtășește credincioșilor harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupești și sufletești, pentru iertarea păcatelor și întărirea sufletului.

Termenul maslu este de origine slavă și înseamnă untdelemn. Se mai utilizează și denumirea de eleoungere, care înseamnă ungere cu untdelemn. Această Taină arată că Dumnezeu își manifestă mila Lui față de suferinzii care își pun nădejdea în El. Toate rugăciunile invocă mila lui Dumnezeu, care este numit Doctorul plin de milă, Doctorul sufletelor și al trupurilor. Lucrarea Duhului Sfânt nu se poate împlini fără o deschidere a sufletului bolnavului, prin credință tare și căință sinceră.

Taina Sfântului Maslu este și taina comuniunii în rugăciunea unuia pentru altul, semn al dragostei creștine și al solidarității cu cel aflat în suferință. Cel bolnav este mângâiat și încurajat, simțind că nu este singur în suferința lui, întreaga Biserică rugându-se pentru el.

Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii să să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, și-l va ridica pe el Domnul, și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. (Iacov 5, 14-15)

Tipărire