Întrebare: Cei necredincioși sau de altă credință pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie?

Răspuns: Nu. Este scris și în Catehism și este amintit ai de marii duhovnici, spre exemplu părintele Cleopa. Însă trebuie să avem grijă de toată lumea. Avem poruncă împărătească să ne rugăm unul pentru celălalt. În cadrul Sfintei Liturghii există Liturghia Catehumenilor, în care ne rugăm împreună pentru aceștia, care sunt încă nebotezați. Sfântul Paisie Aghioritul sfătuiește să se primească acatist pentru cei necredincioși și de alte religii, însă să nu se scoată miride la Proscomidie. De aceea, pentru ca preotul să știe, este bine să se menționeze în acatist că respectiva persoană nu este în credința ortodoxă.

Tipărire

Întrebare: De ce preotul trebuie să citească anumite rugăciuni din carte, ci nu să le spună din memorie?

Răspuns: Preotul ar trebui să citească toate rugăciunile și slujbele din carte, pentru a nu putea greși. Chiar și un cuvânt uitat sau puțin schimbat poate fi o greșeală dogmatică și să smintească pe cineva dintre credincioși. Spre exemplu, pentru Simbolul de Credință, Crezul, există indicații clare că trebuie citit. Nu există un canon în acest sens, însă această regulă este trecută în Liturghier.

Tipărire

Întrebare: Se cuvine unui creștin să aibă un sfânt preferat si să îl serbeze chiar dacă nu este sfântul principal în o anumită zi?

Răspuns: Da. Se recomandă creștinilor să aiba o relație personală cu unul sau mai mulți sfinți. Pentru serbarea acestora, cu binecuvântarea duhovnicului, în ziua respectivă, creștinul poate citi acatistul sfântului, poate citi din operele acestuia, poate face milostenie, poate face pelerinaje.

Tipărire

Întrebare: Cum sărbătorim anumite zile din calendararul creștin, marcate cu cruce neagră sau roșie?

Răspuns: Cu negru sunt marcate în calendar zilele de sărbătoare, iar cu roșu sărbătorile mari. În aceste zile se cuvine să îi cinstim pe sfinții respectivi citind acatiste, făcând milostenie, rugându-ne, citind din operele respectivilor sfinți sau din Biblie în cazul anumitor sărbători descrise acolo. Suplimentar, în calendarul tipărit de Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord se regăsesc sfinții români marcați cu verde. De reținut este că anumite episcopii pot acorda o altă importanță unor anumiți sfinți semnificativi la nivel local. Ca diferență, sărbătorile marcate cu roșu în calendar au un ritual aparte. În seara anterioară sărbătorii se oficiază o vecernie cu litie si se citește doxologia mică.

 

Tipărire

Întrebare: Cum se alocă importanța duminicilor din an?

Răspuns: Duminicile din an, așa cum apar în calendarul ortodox, au la bază ciclul pascal. Duminicile din fiecare ciclu pascal sunt stabilite dinainte de către un consiliu de liturghiști. Având în vedere că Sfintele Paști sunt o sărbătoare cu dată variabilă, durata fiecărui ciclu pascal variază. Din această cauză, în anumiți ani, anumite pericope evanghelice de peste an pot să lipsească. De remarcat este și faptul că în anumite duminici se citesc chiar și două pericope evanghelice sau doi apostoli în funcție de sărbătorile care se suprapun. Iar în fiecare zi liturgică din an, pericopele evanghelice se succed astfel incât să acopere liniar toate cele patru Evanghelii.

Tipărire