Bilanț umanitar al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2016

În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a cheltuit în scop filantropic 95.841.602 lei.

Biserica Ortodoxă Română continuă eforturile ei concrete de diminuare a sărăciei şi de ajutorare a persoanelor defavorizate din societatea românească, desfăşurând în acest sens proiecte şi activităţi cu caracter social şi filantropic. În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează 718 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 159 cantine sociale şi brutării, 38 instituţii ce oferă servicii medicale şi farmacii, 93 centre de zi pentru copii, 47 centre educaţionale, 12 centre de zi pentru vârstnici, 51 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 22 birouri de asistenţă socială şi centre comunitare, 36 centre de tip familial, 40 grădiniţe sociale şi after-school, 15 locuinţe protejate, 65 centre de informare, consiliere şi resurse, o instituţie de învăţământ pentru adulţi, 21 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 14 campusuri de tabără şi alte 104 de instituţii sociale. La nivelul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române se află în derulare 617 de proiecte şi programe sociale, dintre care 451 finanţate din fonduri proprii, 74 cu finanţare publică, 15 cu finanţare externă şi 77 cu finanţare mixtă. În anul 2016 au beneficiat de asistenţă socială 80.116 persoane, dintre care: 27.961 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 5.359 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 22.958 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 17.314 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale şi aproximativ 6.524 persoane din alte categorii sociale defavorizate. În anul 2016 eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.936.934 lei şi ajutoare materiale în valoare estimată de 21.628.323 lei, la care se adaugă cheltuielile de salarizare şi întreținere a instituțiilor și proiectelor sociale, precum și cheltuieli cu ajutorarea sinistraților, suma totală cheltuită în scop social-filantropic fiind de 95.841.602 lei.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Tipărire

Transport umanitar

Sâmbătă, 17 decembrie 2016 din regiunea Bodensee-Konstanz a plecat un transport cu ajutoare către Asociația Umanitară și Etnografica Sf. Varvara” din Petroșani, Jud. Hunedoara.

În perioada Postului Crăciunului, Parohia noastră a organizat o colectă de alimente, uz casnic, îmbrăcăminte, etc. pentru Centrul social „Sf. Varvara” din Petroșani. După cum se știe, zona minieră Valea Jiului trece printr-o perioadă dificilă, deoarece mineritul a murit și minerilor nu li s-a oferit o altă alternativă pe piața muncii și astfel au ajuns în pragul sărăciei. În urmă cu câţiva ani Prot. Octavian Pătrașcu a gândit să construiască o biserică într-o zonă mărginaşă, extrem de săracă din oraşul Petroşani. Cu credinţa în Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor a reușit să ridice o frumoasă biserică de lemn în stil maramureșean. Însă gândul preotului nu s-a oprit aici, ci a dorit ca pe lângă îngrijirea sufletească să o asigure și pe cea filantropică. Aşadar a pus bazele unui centru social la subsolul bisericii. Acest proiect la început a fost finanţat din fonduri PHARE-RICOP, iar mai târziu aceste fonduri au încetat și astfel Asociația respectiv Parohia „Sf. Varvara” trebuie să asigure asistență socială și religioasă la oamenii cu probleme. Lucrul acesta nu e lipsit de greutăți, deoarece lipsesc resursele necesare acestui proiect și totuși cu eforturi mari se ajută oamenii săraci și peste 150 de persoane defavorizate primesc o masă caldă la cantina de la subsolul Bisericii. Credincioșii parohiei noastre sub îndrumarea Pr. Ionel Nemeș s-au solidarizat cu suferința și necazurile acestor oameni și au strâns ajutoare: alimente, obiecte de uz, casnic, îmbrăcăminte, bani, etc la fel cum au făcut-o și in Postul Paștelui, când un camion a plecat către Satul de copiii a Pr. Nicolae Tănase de la Valea Plopului. Aceste ajutoare au fost trimise sâmbătă 17.decembrie ac. cu un camion oferit gratis prin ambilitatea firmei de transport-Ahead Logistics Ltd. din București. Aducem mulțumiri în primul rând lui Dumnezeu și după aceea la toți cei care s-au implicat în acest proiect.

A consemnat Pr. Ionel Nemeș

http://www.mitropolia-ro.de/index.php/21-stiri/990-transport-umanitar-la-petrosani-de-la-parohia-konstanz

Tipărire

Concert de colinde 2016

                                        Dăruind veți dobândi“, Nicolae Steinhardt

 

Pe data de 3 decembrie Corul „ Sf. Cecilia“ al Parohiei Ortodoxe Române „Der Heilige Geist“ din Konstanz, a susținut un concert emoționant de colinde, făcându-ne incursiunea în starea de spirit a Crăciunului, în atmosfera plină de căldură și veselie a sărbătorilor de iarnă. Locația din anul acesta - cum nu se putea mai potrivită pentru vestirea nașterii Domnului - Christuskirche. Însăși rezonanta numelui  a asigurat spectacolului, încă de la bun început, un cadru desăvârșit întru împlinirea momentului magic, de o înalta sensibilitate și de puternică intensitate.

Repertoriul bogat al programului a împletit în mod armonios, cântece de Crăciun internaționale, colindele noastre tradiționale ocupând însă un loc de seama, emanând o stare de bucurie și un farmec cu totul specifice în trăirea religioasă.

Publicul numeros s-a bucurat de un spectacol complex, în care emoția, culoarea, vibrația au scos în evidență spiritul nostru național, dorința de a apăra neprețuita zestre spirituala.

Încă o dată, solii corului „ Sf. Cecilia“, au convins pe cei prezenți la eveniment, că sărbătoarea Crăciunului nu înseamnă cadouri scumpe, brazi fastuoși, mese festive, ci Crăciunul este sărbătoarea luminii, o stare de spirit în care „dăruind vom dobândi“,este sărbătoarea speranței, a nașterii, a renașterii.

Făcând o paranteza as dori sa va povestesc o istorioara pe care am citit-o zilele trecute și care m-a impresionat prin puterea exemplului, de fapt, din păcate, cum veți remarca și dumneavoastră, mai degrabă a contra-exemplului.

„Două doamne sărbătoreau într-un restaurant. La un moment dat au fost întrebate ce sărbătoresc. Una dintre ele a răspuns :“Sărbătorim nașterea fiului meu.“ “Și unde este copilul?“ „Copilul l-am lăsat acasă, să putem petrece în liniște“.

În prag de Sfânt Praznic, să nu-L uităm la însăși sărbătorirea lui pe Iisus acasă. Să-I facem casa în sufletul nostru și sa nu uitam ușa închisă!

Prin colindul lor coriștii ne-au stimulat sa ne redeschidem inimile,sa cântăm împreună bucuria universală, indiferent în ce limbă și loc, căci „dăruind vom dobândi“.

Nu trebuie uitat scopul caritabil al concertului: banii rezultați din donații vor merge anul acesta în renovarea Capelei. Prin implicare dobândim recunoștința, siguranța continuității noastre ca Parohie.

Dăruind tradiția generațiilor copiilor noștri, dobândim un loc important în asigurarea perenității.

Fiul meu de 9 ani mi-a „reproșat“, referitor la programul concertului ,faptul ca unele colinde s-ar fi repetat din anul precedent. Trebuie sa ascultam copiii cu luare aminte și sa ne facem datoria morala de a le explica chintesența tradiției.

Copiii nu sunt de condamnat, trăind în lumea modernă a tehnologiei unde dorința de nou e razantă, unde telefonul de azi mâine e deja vechi, ochiul lor este concentrat spre diversitate, spre inovație,ceea ce vine în contradicție cu tradiția,care are la baza însăși fenomenul repetabilității.

Prin inițierea și promovarea acestor proiecte culturale suntem pe drumul cel bun de a salva noua generație,de a pune o temelie stabilă în păstrarea valorilor naționale.

Unul din cele mai emoționante momente ale spectacolului a fost la sfârșitul programului, când s-a interpretat colinda „Hoila“, în care versurile au fost cântate alternativ, de copii și părinti. Hoila a fost pentru mine un exemplu elocvent de transmitere a tradiției după modelul arhetipal - prin viu grai. Legământul nescris și-a pus amprenta prin participarea întregii simțiri: glasul, privirea, atingerea, încununate de binecuvântare Dumnezeiască.

În ciuda frigului din biserica, copiii, membri importanți ai corului, îmbrăcați în costume tradiționale românești, nu au vrut cu nici un preț să îmbrace peste iile mandre hăinuțe mai groase, de teama, parcă, să nu strice magia momentului.

Referindu-mă la frigul din biserica, nu am avut intenția critica,ci dimpotrivă, am vrut sa subliniez faptul ca ne-am contopit cu istoria:“ Ieslea în care s-a născut Pruncul Iisus să fi fost încălzită?“

Dincolo de acest gest instinctiv, am deslușit în îndărătnicirea copiilor calități deja conturate,specifice romanilor: tenacitatea, ambiția, dorința de recunoaștere, mândria de a fi roman și de o arata. Cu aceste calități, ce pun o temelie stabila generației următoare, putem porni la drum. Să le arătam drumul!

Mulțumim inițiatorilor și organizatorilor acestor evenimente culturale prin intermediul cărora ne ajuta sa realizăm că deși plecând din România, România nu a plecat din noi:o purtam pretutindeni și o simțim aproape.

„Crăciunul este timpul de a sta acasă cu sufletul si cu trupul“ .

Sa va găsească Sfânta Sărbătoare cu „casa” trupului și a sufletului deschise în și spre dăruire, căci:“Dăruind veți dobândi.“

 

Poezie dedicata corului „Sf.Cecilia“

 

În biserica lui Hristos,

Ne-ați cântat cu glas voios

Ne-ați cantat în fapt de seara:

Veseli fiți, Crăciun e iară!

 

Ia cea țesută fina,

Mândri ați scos-o la lumina

Inima,din piept sa sară:

Veseli fiți, Crăciun e iară!

 

Și asa cu mic, cu mare,

Ne-ați vestit dulce urare

Să simțim, a câta oară?

Creștine, Crăciun e iară!

 

articol scris de doamna Mihaela Nicolic

Puteți vedea aici fotografii de la eveniment. Îi mulțumim lui Tiberiu Farago pentru fotografii.

În continuare, vă prezentăm colindele cântate de copilașii parohiei noastre:

 

Tipărire