Întrebare: Ce înseamnă că Iisus devine blestem pentru noi? (Galateni 3:13)

Răspuns: Blestemul legii înseamnă că legea veche nu poate să mântuiască. Fără credință ajungem să fim numai executanți ai unei legi, ai unui ritual, așa cum făceau fariseii din timpul lui Iisus. Iisus devine blestem, pentru că în legea veche scris este că este urâciune în fața lui Dumnezeu tot cel spânzurat pe lemn (Deuteronom 21:23), ca o prefigurare a morții cu care avea să moară chiar Fiului lui Dumnezeu.

Tipărire