Întrebare: Cum citim ”Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”? (Marcu 8, 34)

Răspuns: Crucea fiecărui om nu reprezintă numai necazurile lui, înseamnă întreaga lucrare a lui Dumnezeu cu el: bucurii, necazuri, daruri, lipsuri. Pentru că așa și suntem chemați: ”Toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm”. Iisus nu ne cheamă pe noi numai cu cele bune ale noastre. Pentru că El însuși spune că nu a venit în lume pentru cei drepți ci pentru cei păcătoși.

Tipărire