Întrebare: De ce ne rugăm în cadrul Sfintei Liturghii pentru răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată? Mai poate răspunsul nostru să schimbe atunci dreapta judecată a lui Dumnezeu?

Răspuns: Prin această formulare, ne rugăm cu toții ca pe parcursul vieții noastre să strângem suficiente fapte și gânduri bune pe care să le punem înaintea lui Hristos atunci când va sosi clipa. A se vedea Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46.

Tipărire