Întrebare: De ce este nevoie ca omul să învie cu trupul la judecată? De ce folos îi mai poate fi omului trupul său pe cealaltă lume?

Răspuns: Faptele pe care omul le-a făcut în această lume le-a făcut în trup și în duh, de aceea trupul va învia împreună cu duhul pentru răsplata veșnică sau pentru chinul veșnic. Ca mărturie pentru aceasta avem cartea proorocului Iezehia, 37:1-14. De asemenea, însuși Iisus a înviat și cu trupul, așa precum a constatat Sfântul Apostol Toma punând mâna sa în coasta Domnului. Tocmai acesta este un argument împotriva ideii de reîncarnare. Sufletul nu poate merge în alt corp, pentru că este unit veșnic cu trupul său. Părintele Dumitru Stăniloae tratează această tematică în volumul 3 al "Dogmaticii", în capitolul "Parusie" și menționează că esența acestor trupuri, după înviere, noi nu o putem pe deplin înțelege.

Tipărire