Întrebare: Păcatele spovedite corect mai sunt pomenite la Judecata de Apoi?

Răspuns: Păcatele spovedite corect sunt iertate. Diavolul este invidios pe Sfânta Taină a Spovedaniei, pentru că el și îngerii lui nu beneficiază de un astfel de dar de la Dumnezeu. Pentru puterea ei de a șterge păcatele, Sfânta Spovedanie mai este numită și al doilea Botez.

Tipărire