Întrebare: Pocăința pentru păcate trebuie să rămână chiar și după ce creștinul s-a spovedit?

Răspuns: După o spovedanie corect făcută, creștinul trebuie să aibă încredere că Dumnezeu i-a iertat păcatele mărturisite.

Tipărire